Buning Brongers 1

Stijlzaken verzorgde 5 maal de catalogus voor de ‘Buning Brongers stichting’, de grootste particuliere prijs voor beginnende kunstenaars. Op de foto een voorstel voor een catalogus in de vorm van een losbladig systeem met voor iedere kunstenaar een eigen folder.

buning_losbladig.jpg