Huisstijl

Onder huisstijl verstaan we een reeks communicatiemiddelen. Denk aan website, drukwerk, persoonlijke presentaties stand en interieur. Een samenhangend geheel met als doel het gezicht van uw organisatie op een herkenbare manier aan uw doelgroep te tonen.