Huurderskrant

De Huurderskrant is het kwartaalblad voor huurders in Amsterdam, met nieuws, informatie en discussie op huurgebied. De Huurderskrant is een uitgave van de Huurdersvereniging Amsterdam.

De Huurderskrant wordt verspreid via gratis abonnementen. En verder te vinden bij het Amsterdams Steunpunt Wonen, bibliotheken, stadsdeelkantoren, wijkcentra en woningcorporaties. Speciale edities worden huis aan huis verspreid.

huurderskrant_groot.jpg